η ζωή…

..είναι:

ή πόλεμος όλων εναντίον όλων

ή παιχνίδι

Advertisements

σοβαρή δουλειά

Τελικά, το πιο σημαντικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό είναι το παιχνίδι.
Δεν είναι τυχαίο που τα παιδιά παίζουν. Είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν τεράστιο όγκο γνώσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο σκοπός των παιδιών – η μάθηση. Η ευχαρίστηση, η ευφορία και η ικανοποίηση είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης μαθησιακής διαδικασίας. Το παιχνίδι είναι η μοναδική ταχύρυθμη δημιουργική μάθηση.
Είναι πολύ σοβαρή δουλειά.
Αυτό κάνουν όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες και οι καλλιτέχνες: Παιζουν…